Kostel sv. Jiří

První zmínka o kostele je datována do r. 1352. Patrně pod vedením stavitele Petera Patzenhauera z České Kamenice prošel původní gotický kostel v letech 1596-1605 výraznou renesanční přestavbou. Vyrostlo tehdy síňové trojlodí s vestavěnými tribunami v bočních lodích a s věží v západním průčelí. Ta byla v r. 1649 zvýšena stavitelem K. Schrötterem z Pirny. Při přestavbě v r. 1670 Francesko Ceresola záměrně užil některé gotizující prvky, které byly v pokročilém 17. století již překonány. Franz Herrmann v letech1899-1903 upravil fasádu a sjednotil vzhled stavby. spolu se čtyřmi čtvercovými kaplemi na jih od kostela na půdorysu kruhové výseče.

V letech 1999-2002 byl kostel rekonstruován Římskokatolickou farností Chřibská za výrazné pomoci Města Chřibská. Od r. 2011 probíhá rekonstrukce křížové chodby, kterou hradí vlastník ambitu Město Chřibská. V kostele nalezneme hlavní tabernáklový oltář a protějškové novodobé oltáře Panny Marie a sv. Antonína Paduánského. Kazatelna je z období kolem roku 1670, s malovanými postavami Krista, sv. Jiří a apoštolů. Z období pozdního baroka pochází oválná mramorová křtitelnice s cínovým víkem. Z 60. let 18. století pochází dvě samostatná křídla křížové chodby.